Betöltés

Panaszkezelés

 

Az Előfizető bejelentéseit a ZNET Ügyfélszolgálatánál, illetve értékesítési pontjain terjesztheti elő személyesen, telefonon, elektronikus úton vagy írásban (Eht. 140. § (3) bekezdés).

 

Az Előfizető által a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán tett szóbeli vagy telefonon tett panaszt a Szolgáltató minden esetben 30 napon belül írásban válaszolja meg kivéve, ha a szóban bejelentett panaszban foglaltaknak a Szolgáltató nyomban eleget tesz. Szóbeli panasznak minősül a személyesen, telefonon, vagy egyéb ele ktronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt panasz. Az írásbeli panasz kivizsgálási és megválaszolási határideje 30 nap. Amennyiben a Szolgáltató a panaszt elutasítja, az Előfizetőt írásban tájékoztatja az elutasítás okáról.

 

Felügyeleti szervek

 

Az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése érdekében az Előfizető a panaszával Nemzeti Média és
Hírközlési Hatósághoz, illetve a Média- és Hírközlési Biztoshoz fordulhat. 

A felügyeleti szervek listája letölthető 

 

Panaszbejelentés űrlap 

 

Fontos számunkra, hogy ügyfeleink szolgáltatásainkkal kapcsolatban elégedettek legyenek. 

Szeretnénk mielőbb segíteni, ezért kérjük adjon pontos leírást a gyorsabb ügyintézés érdekében.  

 

Bejelentő személyes adatai

Rendben
Kötelező kitölteni!
Rendben
Kötelező kitölteni!
Rendben
Kötelező kitölteni!
Rendben
Kötelező kitölteni!
Rendben
Kötelező kitölteni!

Szolgáltatással kapcsolatos adatok

Rendben
Kötelező kitölteni!
Rendben
Rendben
Kötelező kitölteni!

Panasz részletei

Rendben
Rendben
Nem fogadta el!